New Drop  New Colors

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego www.dreamcatcher-pg.com (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).
1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Firma Produkcyjno–Handlowa DREAMCATCHER Paula Glanc”, adres miejsca wykonywania działalności ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62, 32-300 Olkusz i adres doręczeń Rakowicka 20/18, 31-510 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 637–21–96-706 oraz REGON 362940932.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu sklepu i świadczonych na jego podstawie usług.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu:
a. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
c. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
d. zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje.
e. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
f. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
g. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
h. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep.
i. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
4. Dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, opcjonalnie telefon i/lub e-mail:
a. firma kurierska DPD lub pośrednik firmy kurierskiej
b. w przypadku Klienta, który kupuje w Sklepie Internetowym produkt wysyłany bezpośrednio od producenta, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta danemu producentowi, w celu realizacji umowy.
5. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, należy mieć na uwadze, iż odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
6. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądać ich poprawienia oraz ich usunięcia.
7. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z tym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może nieść ze sobą ryzyko związane z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Twój koszyk jest pustyPrzejdź do sklepu
   Dodaj kupon
   Unavailable Coupons
   cozy Get 15% off
   cozy Get 10% off
   drm20 Get 20% off
   drm2023 Get 10% off
   drm5 Get 5% off
   len Get 10% off
   pauli331 Get 10% off
   szybkaakcja Get 15% off
   white Get 25% off
   women Get 15% off
   women Get 15% off